but not least

son ve önemli (bir husus ta), en nihayet önemle belirteyim/zikredeyim ki …