calculate to do sth

  1. Verb bir şey yapmayı tasarlamak