carp

 1. Intransitive Verb kusur bulmak, beğenmemek, durmadan şikâyet etmek.
 2. Noun sazan (balığı)
  (Cyprinus carpio).
 3. Noun sazan türünden diğer balıklar
  (Cyprinidae).
  crucian carp: havuz balığı
  (Carassius carassius).

  mirror carp: aynalı sazan
  (Cyprinus carpio).
“meyve, çekirdek”.
ör.: carpology. Prefix
“bilek”. Prefix