carry a bill

  1. Verb bir kanun tasarısını kabul etmek
  2. Verb bir kanun layihası tevdi etmek
  3. Verb çıkarmak
  4. Verb bir kanun önergesi tevdi etmek