carry forward

  1. (a) ilerle(t)mek, ileri götürmek, devam et(tir)mek, terakki kaydetmek, (b) (hesabı/toplamı) yeni sayfaya
    geçirmek/aktarmak, (c) (bkz: carry back ) (b), (d) sürdürmek, devam ettirmek, teşmil etmek.
    He does not carry over his business ethics into his personal relationships.
nakledilen kâr
zararı bir yıl sonraya aktarmak Verb
bir zararı bir yıl sonraya aktarmak Verb
bir kalemi yeni devre nakletmek Verb
bir kalemi yeni devreye nakletmek Verb
uzun vadeli zararları ileriye nakletmek Verb
(Br) (ilerideki kazançlara mahsup etmek üzere) uzun vadeli zararları ileriye nakletmek Verb
rakamları toplayıp dökümünü yapmak Verb
nakl-i yekûn yapmak Verb
bakiyeyi nakletmek Verb
yeni hesaba geçirmek Verb
uzun vadeli zararları ileriye (ilerdeki kazançlara mahsup etmek üzere) nakl
yeni hesaba devretmek Verb
bir kalemin nakli yekûnunu yapmak Verb
kalemin nakl-i yekûnunu yapmak Verb
bakiyeyi yeni hesaba devretmek Verb