carry forward

  1. (a) ilerle(t)mek, ileri götürmek, devam et(tir)mek, terakki kaydetmek, (b) (hesabı/toplamı) yeni sayfaya
    geçirmek/aktarmak, (c) (bkz: carry back ) (b), (d) sürdürmek, devam ettirmek, teşmil etmek.
    He does not carry over his business ethics into his personal relationships.
nakledilen kâr
zararı bir yıl sonraya aktarmak Fiil
bir zararı bir yıl sonraya aktarmak Fiil
bir kalemi yeni devre nakletmek Fiil
bir kalemi yeni devreye nakletmek Fiil
uzun vadeli zararları ileriye nakletmek Fiil
(Br) (ilerideki kazançlara mahsup etmek üzere) uzun vadeli zararları ileriye nakletmek Fiil
rakamları toplayıp dökümünü yapmak Fiil
nakl-i yekûn yapmak Fiil
bakiyeyi nakletmek Fiil
yeni hesaba geçirmek Fiil
uzun vadeli zararları ileriye (ilerdeki kazançlara mahsup etmek üzere) nakl
yeni hesaba devretmek Fiil
bir kalemin nakli yekûnunu yapmak Fiil
kalemin nakl-i yekûnunu yapmak Fiil
bakiyeyi yeni hesaba devretmek Fiil