carry over stock from one season to the next

  1. Verb stoku gelecek mevsim için saklamak