carry the ball

  1. sorumluluğu/mes'uliyeti üzerine almak/yüklenmek.
    You can always count on him to carry the ball in an amergency.
  2. yükü/sorumluluğu üzerine almak, işin başında olmak.