carry weight with sb

  1. Verb birinin üzerinde nüfuzu olmak