catch cold

  1. (a) soğuk almak, üşütmek, nezle olmak, (b)
    k.d. hazırlıksız yakalanmak, şaşırıp kalmak.
    I had
    not studied my lesson carefully, and the teacher's question caught me cold.
soğuk algınlığına yakalanmaya eğilimli olmak Verb
kârsız bir iş sonucu zarar etmek Verb