catch on

  1. (a) halk arasında tanınmak, tutunmak, tutulmak, sevilmek, ün kazanmak, alıp yürümek, rağbette olmak,
    moda olmak, (b) anlamak, kavramak.
    Do you mind repeating what you said, I didn't quite catch on? (c) (ateş vb.) tutuşmak, ânide başlamak.
ateş almak, tutuşmak, alevenmek.
First the paper caught fire and then the sticks.
Beğenilmedi.
Sevilmedi.
(birini) gafil avlamak, zayıf bir durumda yakalamak.
birini zayıf noktasından yakalamak Verb
(birisini) gafil avlamak, zayıf tarafından yakalamak.