causality

  1. Noun nedensellik: her olayın bir nedeni olduğu inancı.
  2. Noun neden-etki bağıntısı, sebep ve netice arasındaki bağıntı.
nedensellik ilkesi