caydırıcı

  1. Adjective, Military deterrent
  2. dissuasive
  3. aversive
chilling effect Noun
deterrent effect Noun, Military
deterrent force
deterrent power

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Karar vermeyi önleyecek, verilmiş bir karârı ... sebep olan, vaz geçirici