caydırıcı

  1. Sıfat, Askerlik deterrent
  2. dissuasive
  3. aversive
chilling effect İsim
deterrent effect İsim, Askerlik
deterrent force
deterrent power

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Karar vermeyi önleyecek, verilmiş bir karârı ... sebep olan, vaz geçirici