cede claim

  1. bir talepten
  2. Verb alacaktan vazgeçmek