cellular phone

  1. Noun, Telecommunications cep telefonu
gözeli telefon sistemi: hareketli taşıtlardaki telefonlara hizmet eden, küçük bölgelere ayrılmış otomatik telsiz telefon servisi.