cellular phone

gözeli telefon sistemi: hareketli taşıtlardaki telefonlara hizmet eden, küçük bölgelere ayrılmış otomatik telsiz telefon servisi.