cereal leaf beetle

  1. Noun kızıl buğday biti
    (Oulema melanopa): hububat yapraklarına musallat olarak büyük zarar veren küçük,
    kızıl kahverenkli, siyah başlı bir böcek.