certainty

  1. Noun kesinlik, kat'iyet.
  2. Noun kesin/kat'î/muhakkak olan şey.
    It's a (dead) certainty: Hiç şüphe yok/muhakkak/elde bir.
    He's
    a certainty for the job: İşe onun tayini yüzde yüz/kesindir.
son derece emin olmak Verb
salt emin olma
bir şeyi kesinlikle bilmek Verb
kesin olarak bilmek Verb
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmek Verb
hukuki belirlilik Noun, Law
yasal belirlilik Noun, Law
muhakkak olan şey, son derece büyük olasılık, hemen hemen kesin/kat'î olan şey.
hukuk güvenliği Noun, Law