challenge of a witness

  1. bir tanığın reddi
  2. şahitlerin reddi