change around something

  1. Verb birşeyin yerini değiştirmek
  2. Verb birşeyi bir yerden başka bir yere taşımak