change around something

  1. Fiil birşeyin yerini değiştirmek
  2. Fiil birşeyi bir yerden başka bir yere taşımak