check point

  1. Noun kontrol noktası
kontrol noktası: hudut vb. gibi taşıtların durdurulup kontrol edildiği yer. Noun
güvenlik noktası Noun, Military
kontrol noktası Noun, Military