child care

  1. Noun, Medicine-Health çocuk bakımı
bir çocuğu birinin bakımına vermek Verb
bir çocuğu birinin ihtimamına bırakmak Verb