bir çocuğu birinin bakımına vermek Fiil
bir çocuğu birinin ihtimamına bırakmak Fiil