citatıon

anma, söyleme, zikretme. Noun
iktibas etme, bir eserden diğerine aktarma. Noun
alıntı, iktibas, aktarılan parça/bölüm. Noun
(mahkemeye) çağrı, celp, davet. Noun
çagrı belgesi, davetname, celpname. Noun
kahramanlığından dolayı bir askerin/birliğin günlük emirde zikredilmesi. Noun, Military
başarı belgesi, takdirname. Noun
bir mahkeme kararının iktibası Noun
ilmi içtihatlara veya kazai kararlara atıfta bulunma
birine celp kağıdı vermek Verb
birine celp kâğıdı vermek Verb
kelimesi kelimesine alıntı
kelimesi kelimesine alıntı
celpname