anma, söyleme, zikretme. İsim
iktibas etme, bir eserden diğerine aktarma. İsim
alıntı, iktibas, aktarılan parça/bölüm. İsim
(mahkemeye) çağrı, celp, davet. İsim
çagrı belgesi, davetname, celpname. İsim
kahramanlığından dolayı bir askerin/birliğin günlük emirde zikredilmesi. İsim, Askerlik2
başarı belgesi, takdirname. İsim
bir mahkeme kararının iktibası İsim
ilmi içtihatlara veya kazai kararlara atıfta bulunma
birine celp kağıdı vermek Fiil
birine celp kâğıdı vermek Fiil
kelimesi kelimesine alıntı
kelimesi kelimesine alıntı
celpname