city warrant

  1. şehir veznedarlarının ödeme emri