city-state

  1. Noun, Politics-Intl. Relations şehir devlet
  2. city ile ayni anlama gelir. site, şehir devleti: bir tek şehirden ibaret olan bağımsız devlet.
site devleti
şehir devleti Noun, History