claim a pension in virtue of one's long military service

  1. Verb uzun askeri hizmet karşılığı emekli maaşı bağlanmasını istemek