claim agent

  1. (sigortacılıkta) hasar talebini ayarlayan görevli
hasar talebini ayarlayan görevli