claim expense

  1. (sigortacılıkta) henüz tesviye edilmemiş hasar karşılığı
henüz tasfiye edilmemiş hasar karşılığı