claim payment

  1. (sigortacılıkta) hasar ödeme
  2. Verb borcun ödenmesini talep etmek