class number

  1. Noun (kütüphanecilikte) tasnif numarası: kitabın raftaki yerini belirten numara.