clear a box

  1. Verb posta kutusunun içindekileri boşaltmak
  2. Verb posta kutu sunun içindekileri boşaltmak