clear and present danger

  1. Noun, Law açık ve yakın tehlike