clear evidence

  1. açık ve kesin ispatlayıcı delil