close argument

  1. kusursuz sav
  2. bir düşüncenin sonuca bağlanması
  3. kesin kanıt