close out

  1. (a) fiyatını indirmek/düşürmek (çabuk satış için), (b) tasfiye etmek, hepsini (düşük fiyata) satmak, kapatmak.
tenzilatlı satış, tasfiye. Noun
modası geçmiş mal satışı. Noun