club account

  1. dernek hesabı
tatilde kullanmak amacıyla birikmesi için mali bir kuruluşa yatırılan paralar