clutter

 1. yığmak, düzensizce/darmadağınık atmak.
  Newspapers cluttered in the living room.
  clutter up:
  darmadağınık eşya ile doldurmak.
 2. (sağa sola) koşuşmak, telâş ve şaşkınlık içinde hareket etmek.
 3. gürültü/şamata etmek.
 4. yığın, çöp yığını.
 5. karışıklık, kargaşalık, telâş, şaşkınlık.
 6. karmakarışık gürültü, patırtı, şamata.
 7. radar ekranında hedeften başka sabit cisimlerin hasıl ettikleri yansıma izleri.
kalabalığa etmek Verb