coincidence

  1. Noun çakışma, üstüste gelme, aynı yerde ve anda vukua gelme.
  2. Noun tesadüf, rasgelme, raslama, raslantı.
  3. Noun aynı anda veya yerde olan olay.
rastlantıyla
tesadüfen
sırf tesadüfî olarak.
Ne tesadüf!
Tesadüfe bak!