coincidence

  1. İsim çakışma, üstüste gelme, aynı yerde ve anda vukua gelme.
  2. İsim tesadüf, rasgelme, raslama, raslantı.
  3. İsim aynı anda veya yerde olan olay.
rastlantıyla
tesadüfen
sırf tesadüfî olarak.
Ne tesadüf!
Tesadüfe bak!