cold fish

  1. Noun soğuk/çekingen kimse, samimiyet göstermeyip uzak duran kimse,
    k.d. soğuk nevale.