collocation

  1. Noun yanyana koyma/yerleştirme.
  2. Noun sıraya koyma, düzenleme, tanzim, tertip.
  3. Noun, Grammar eşdizimlilik: süzcüklerin tümce içinde dizilişi.
  4. Noun, Linguistics eş dizim