collocation

  1. İsim yanyana koyma/yerleştirme.
  2. İsim sıraya koyma, düzenleme, tanzim, tertip.
  3. İsim, Gramer eşdizimlilik: süzcüklerin tümce içinde dizilişi.
  4. İsim, Dilbilim eş dizim