combination rate

  1. aynı yayınevi tarafından çıkarılan iki gazete için saptanan ilan tarifesi
  2. aktarmalı taşımacılıkta alınan navlun
  3. reklamcının iki ya da daha çok yayında yayımlanacak reklamları için uygulanan özel reklam tarifesi
  4. kombine ilan ücreti
(US) kombine navlun tarifesi