combination sale

  1. büyük bir fiyat farkı ödeme gereği olmadan reklamı yapılan mal ile birlikte herhangi bir diğer malın
    satın alınmasını mümkün kılan prim