come across something

  1. Verb birşeye rastlamak
  2. Verb birşeyi rastlantı eseri bulmak
  3. Verb birşeyi keşfetmek
birşey hissi uyandırmak Verb
birşey olduğu düşünülmek Verb
birşey gibi görünmek Verb
birşey gibi görülmek Verb
birşeyle imdada yetişmek Verb
birşey sağlamak Verb