come down on one's luck

  1. Verb işleri kötü gitmek
  2. Verb şanssızlığa uğramak